Fuktproblemer

Fuktproblemer er vanlig i bygg og boliger, og er også den vanligste tvistsaken ved boligkjøp. Fuktproblemer i kjeller er ikke bare utrivelig med tanke på flekker og lukt, det kan også få uventete og svært alvorlige økonomiske og helsemessige konsekvenser.

Løsninger på fuktproblemer

Det er ikke uvanlig at vi registrerer problemer med fukt i boliger. Kjellervegger, krypkjeller, takkonstruksjon og våtrom er der vi oftest finner fukt. Fukt bryter ned materialer (råteskade) og kan føre til utvikling av hussopp, blant annet muggsopp.

Symptomer på fukt kan være kjellerlukt, saltutslag, krypdyr, edderkopper, biller, maur og stripet borebille (mott). Årsak til fukt kan være dårlig drenering, sprekker i grunnmur, lekkasje i tak, utett våtrom eller kondens.

En vanlig årsak til fukt i kjellervegger er at kjellere i eldre hus som opprinnelig var beregnet på lagring av poteter og kull, blir isolerte og tas i bruk som oppholdsrom. Eldre eneboliger har ikke utvendig isolert grunnmur. Derfor er grunnmuren alltid kjølig. Ved innredning av kjeller og endret bruk, øker romtemperaturen i kjeller. Når den varme inneluften treffer den kalde grunnmuren blir luften nedkjølt og kondenserer. Fukten bak de utforede veggene gjør at organisk materiale (treverk, papp) råtner, noe som kan føre til dannelse av helseskadelig muggsopp.

Å grave opp rundt boligen for å utbedre dreneringen kan være en god løsning, men er i de fleste tilfeller meget kostbart. Asfalt, utvendige trapper, altaner, terrasser, belegningsstein osv må i de fleste tilfeller fjernes og bygges opp igjen. En løsning kan være å få montert avfukter.

Vi har kompetanse og utstyr til å kontrollere alle typer konstruksjoner i boligen.

Krypkjeller

Den karakteristiske kjellerlukten er ofte det første tegnet på for høy fuktighet i kjelleren. Dette er lukten av treverk og tekstiler som råtner på grunn av fukt.

En fuktig krypkjeller kan ha flere årsaker og løsninger. Hvis fuktproblemene skyldes fordampning av fukt fra grunnen, hindres det ved å legge ut plast over grunnen. Dersom fukten skyldes vann som trenger inn fra terrenget rundt, er ny dreneringen kanskje nødvendig.

Man har kanskje mistanke om lekkasje i kjelleren, men i mange tilfeller er det faktisk kondens som er årsaken til fukten. Saltutslag, rust på metaller og mugg på organiske materialer er også tydelige symptomer på for høy fuktighet. Da kan det være smart å installere et avfuktingsanlegg i kjelleren.

Krypkjelleren bør ikke brukes til lagring av trematerialer, ved eller annet organisk materiale. Hold krypkjelleren tom og ryddig, så får mugg og råte mindre materialer å boltre seg i.

Boder og garasjeanlegg i borettslag og sameie

Mange borettslag består av eldre bygninger med kjellere som er fuktige. Her er gjerne felles vaskerom, oppbevaringsrom og boder som tilhører andelseierene.

Det er ofte kjellerlukt (muggsopp) som følge av lagrede gjenstander og klær (organiske materialer) i disse kjellerene. Årsaken er varm, fuktig luft som kommer inn i kalde kjellere sommerstid kondenserer på kalde betongflater. Desto mer ventilasjon, desto mer fuktighet. Om vinteren vil kald uteluft kjøle ned kjelleren og dermed skape enda større fuktproblemer.

I garasjeanlegg av en viss størrelse er det påbudt med vifter. Vi anbefaler å styre viftene med en sensor som kjører ventilasjon kun når CO-konsentrasjonen er for stor. Eventuelt kan man bruke en tidsstyring som kjører viftene en periode om morgenen og ettermiddag.

Avfukter beskytter!
Både biler, motorsykler, sykler, ski og fritidsutstyr blir ødelagt av høy fuktighet. En Rotoravfukter klarer å holde lav fuktighet selv i kalde kjellere og garasjer. Dermed blir alt tatt vare på året rundt.

Ta kontakt i dag

Trenger du hjelp fra en erfaren takstmann?

Innehaver Vidar Stakkestad har lang bransjeerfaring og har fagbrev og Mesterbrev i tømrerfaget i tillegg til å være sertifisert takstmann.