Rådgivning ifm. boligkjøp

Å kjøpe bolig er den største investeringen de fleste personer gjør i livet. Det er store summer for den enkelte privatperson, og mange føler seg små i den store boligjungelen.

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med boligkjøp, slik at drømmen ikke blir til et mareritt.

Hva er viktig å gjøre i forkant av en visning? Hva skal man gjøre på visninger? Hva skal man spørre megler om? Er det noen fallgruver man kan gå i? Gjør man et godt kjøp, eller vil det komme mange utgifter på boligen i fremtiden? Spørsmålene er mange.

Vi i Takst Service har i løpet av en årrekke vært på tusenvis av befaringer på alt fra små leiligheter til større eksklusive eneboliger. Vi har lang erfaring med å vurdere boligens tilstand, teknisk verdi og markedsverdi.

Det er veldig viktig å sette seg godt inn i prospekt og tilstandsrapport før man drar på visning. Vi ser at det ofte kan være vanskelig å forstå alt det som står skrevet i prospekt og tilstandsrapporter. Det kan være vanskelig å få erstatning i ettertid om man oppdager feil eller mangler med en bolig som er opplyst om i salgsprospektet.

Det følger av endringer i avhendingsloven (01.01.2022), som regulerer kjøp og salg av fast eiendom at blant annet kjøpers undersøkelsesplikt styrkes. Etter § 3-10 første ledd første punktum kan kjøper ikke gjøre gjeldende som en mangel noe han kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Lovgiver har ved endringene i avhendingsloven presisert i andre punktum at «kjøparen skal reknast for å kjenne til omstende som går tydelig fram av ein tilstandsrapport eller andre salsdokument som kjøparen er gitt høve til å sejte seg inn i.» Denne presiseringen medfører at slike forhold ikke kan påberopes av kjøper som mangler, uavhengig av om kjøper rent faktisk er kjent med forholdene eller ei. Endringen er langt på vei en videreføring av gjeldende rett, og en naturlig konsekvens av selgers utvidede ansvar for skjulte mangler.

Hovedformålet bak bestemmelsen er å bevisstgjøre kjøper på viktigheten av å sette seg grundig inn i salgsdokumentasjonen, samt å øke selgers insentiver til å fremlegge tilstandsrapport.

Vi bistår med gjennomlesning av dokumenter som salgsoppgave og tilstandsrapport, og kommer med konkrete tilbakemeldinger på hva som bør undersøkes nærmere, spørsmål en bør stille til megler og takstmann, samt gode tips og råd.

Ta kontakt for mer info og priser.

Ta kontakt i dag

Trenger du hjelp fra en erfaren takstmann?

Innehaver Vidar Stakkestad har lang bransjeerfaring og har fagbrev og Mesterbrev i tømrerfaget i tillegg til å være sertifisert takstmann.