Skade og skjønn

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettingsarbeidene.
Skade på eiendommen er det ofte en ny og dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

Skjønn benyttes ofte som oppgjørsform etter større skader, for eksempel en omfattende brannskade. Det benyttes for å fastsette skadens omfang og kostnader ved utbedring/gjenoppføring. Det velges to uhildede skjønnsmenn (fagkyndige takstmenn), en for hver av partene (forsikringstaker og forsikringsgiver). Skjønnsmennene sammen med forsikringstaker og forsikringsgiver setter skjønnet ved en befaring og gjennomgang av saken. Skadens omfang registreres og bestemmes. Skjønnsmennene arbeider etter dette sammen om et skjønnsdokument som beskriver skaden, omfanget og kostnadene. Forsikringstaker og forsikringsgiver dekker som hovedregel kostnadene for hver sin skjønnsmann.

Ta kontakt i dag

Trenger du hjelp fra en erfaren takstmann?

Innehaver Vidar Stakkestad har lang bransjeerfaring og har fagbrev og Mesterbrev i tømrerfaget i tillegg til å være sertifisert takstmann.