Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er basert på en avholdt tilstandsanalyse, og en befaring av bygning og eiendommen av en takstmann.
Tilstandsrapporten er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand en bygning befinner seg i.
Tilstandsbeskrivelsen utført i henhold til NS3424/3451 skiller mellom tre nivåer av tilstandsanalysen tilpasset formålet. ”Nivå 1” er registreringsnivået som oftest blir benyttet, og som er basert på visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.
NS 3424 angir fire tilstandsgrader som benyttes.

TG 0 : ingen avvik
TG 1 : Mindre eller moderate avvik
TG 2 : Vesentlige avvik
TG 3 : Stort eller alvorlig avvik
TGIU : Ikke undersøkt

Ta kontakt i dag

Trenger du hjelp fra en erfaren takstmann?

Innehaver Vidar Stakkestad har lang bransjeerfaring og har fagbrev og Mesterbrev i tømrerfaget i tillegg til å være sertifisert takstmann.