Tjenester

Næringstakst

​Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en rapport der de enkelte leiekontrakter beskrives.

Verditakst

Verditaksering av boliger er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering av ny bolig (forhåndstakst), refinansiering, arv, samlivsbrudd, osv.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Skade og skjønn

Når eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Uavhengig kontroll

Denne skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene. Hensikten er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil.

Overtagelsesforretning

Forbrukerrådet anbefaler å ha med en fagkyndig på overtagelse. Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk.

Hjelp med fuktproblemer

Fuktproblemer er vanlig i bygg og boliger, og er også den vanligste tvistsaken ved boligkjøp. Vi kan hjelpe deg med dette.

Rådgivning ifm. boligkjøp

Å kjøpe bolig er den største investeringen de fleste personer gjør i livet. Vi bistår med rådgivning i forbindelse med boligkjøp.

Ta kontakt i dag

Trenger du hjelp fra en erfaren takstmann?

Innehaver Vidar Stakkestad har lang bransjeerfaring og har fagbrev og Mesterbrev i tømrerfaget i tillegg til å være sertifisert takstmann.