Uavhengig kontroll

Når er det krav om uavhengig kontroll?
1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Hva skal kontrolleres?
I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Takst Service AS utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1.

Ta kontakt i dag

Trenger du hjelp fra en erfaren takstmann?

Innehaver Vidar Stakkestad har lang bransjeerfaring og har fagbrev og Mesterbrev i tømrerfaget i tillegg til å være sertifisert takstmann.